Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj136
mod_vvisit_counterWczoraj94
mod_vvisit_counterTen tydzień136
mod_vvisit_counterTen miesiąc6426
mod_vvisit_counterWszystkich878386

Aktualnie: gości 26 połączonych
Dzisiaj: Lip 15, 2018O Klubie PDF Drukuj Email

Filozofia Klubu

Klub kieruje się następującymi zasadami:

I ZASADA: Klub został założony przez rodziców dzieci biorących udział w szkoleniu i dla nich jest on prowadzony. Dobro dziecka jest najważniejsze.

II ZASADA: Nieważny jest wynik najważniejsza jest ZABAWA.

III ZASADA: Rodzice nie są trenerami i za szkolenie danego dziecka odpowiada Trener. To on podejmuje ostateczną decyzję.

 

Wszyscy uczestniczący w szkoleniu jesteśmy odpowiedzialni za nasz Klub. Dlatego jeżeli pojawią się jakieś propozycje, aby zorganizować turniej piłkarski albo spotkanie integracyjne i zbierze się grupa rodziców, która przyjmie odpowiedzialność za zorganizowanie (oczywiście przy pomocy finansowej Klubu) to proszę o przekazanie tej  informacji Prezesowi lub Trenerowi Klubu.

 

Historia Klubu

Uczniowski Klub Sportowy „Orlik 2012 Czechowice – Dziedzice” dzięki uprzejmości Dyrektora szkoły Pana Bogdana Szarego, został założony przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im. Stanisława Staszica w Czechowicach – Dziedzicach. Z dniem 29.06.2010 r. został wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonych przez Starostę Bielskiego pod numerem 59.

 

Cele Klubu

Nasz Klub jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków.
Celem Klubu jest:
1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w zakresie piłki nożnej w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
2. Angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności.
3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
6. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, radą szkoły, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.
Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

 

WZÓR - DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orlik 2012 Czechowice – Dziedzice”

 

Czechowice-Dziedzice, ……………………….

(miejscowość, data)

 

Ja, niżej podpisany(a) ……….………………………………………………… proszę o przyjęcie mnie na członka zwyczajnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orlik 2012 Czechowice – Dziedzice”.

Znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania klubu i zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w życiu klubu oraz przestrzegania uchwał i postanowień władz Klubu.

………………………………………

(własnoręczny podpis)

Przyjęto w/w członka na członka zwyczajnego Klubu

……………………………………….

(data i podpis Sekretarza lub Prezesa)

 

DANE OSOBOWE

Imiona i nazwiska Rodziców dziecka /Opiekunów: …………………………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania: …………………………………..……………………………………………………………….

Numery telefonów Rodziców dziecka /Opiekunów:………………………………………………………………….

Adres e-mail Rodzica/Opiekuna: ……………..……………………………………………………………………….

Imię i nazwisko dziecka: ..…………………………………………………………..………………………………….

Nr PESEL dziecka: ….....................................................................................................................................

 

WZÓR- OŚWIADCZENIE I ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW

 

 • Wyrażamy zgodę na uczestnictwo naszego dziecka w zajęciach piłki nożnej, prowadzonych przez Szkółkę Piłkarską UKS Orlik2012 Czechowice-Dziedzice, które odbywają się na obiektach sportowych wg ustaleń klubu.
 • Rodzice / Opiekunowie prawni zobowiązujemy się do wykonania badań lekarskich swojego dziecka.
 • Do czasu wykonania badań rodzice biorą pełna odpowiedzialność za zdrowie dziecka podczas zajęć.
 • Jednocześnie oświadczamy, że dziecko nie ma żadnych wykrytych przeciwwskazań zdrowotnych i wychowawczych do uczestniczenia w zajęciach sportowych.
 • Wyrażamy zgodę na przewóz mojego dziecka samochodami prywatnymi, busami, autobusami, pociągami na zawody, turnieje, mecze oraz inne zajęcia w ramach działalności Szkółki UKS Orlik 2012 Czechowice-Dziedzice.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i korespondencji drogą internetową (udostępniam w tym celu identyfikujący mnie adres elektroniczny) zgodnie z Ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • W przypadku rezygnacji mojego dziecka z udziału w szkółce piłkarskiej UKS Orlik2012 Czechowice-Dziedzice zobowiązuję się do oddania sprzętu wydanego mojemu dziecku przez klub. Wyjątkiem jest sprzęt zakupiony całkowicie przez rodziców.
 • Wyrażam zgodę, bez zobowiązań i kompensaty dla mnie ani dla dziecka, do rozpowszechniania wizerunku mojego dziecka, w tym do publikacji, pokazywania i wykorzystywania w zależności od wyboru zdjęć, portretu, jak również do rozpowszechniania nazwiska, głosu i danych biograficznych dziecka w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie.
 • Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883), w celu realizacji procesu szkolenia dzieci i młodzieży w UKS Orlik2012 Czechowice-Dziedzice Oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani o prawie wglądu do danych i prawie ich poprawiania.
 • Klub zbiera dane na zasadzie dobrowolności, jednak podanie ich jest konieczne dla realizacji programu szkolenia. Administratorem danych osobowych jest UKS Orlik2012 Czechowice- Dziedzice z siedzibą ul. Traugutta 11, 43-503 Czechowice-Dziedzice.

 

 • Składki są co miesięczne i obowiązkowe. Wysokość składek wynosi 30 złotych (od 04-12.2013r.) prosimy wpłacać do 15-go dnia każdego miesiąca z miesięcznym wyprzedzeniem (tzn. za październik wpłacamy do 15 września) na konto:

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ORLIK 2012 CZECHOWICE-DZIEDZICE”
43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Traugutta 11
PKO BP S.A. ODDZIAŁ 1 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH
56 1020 1390 0000 6902 0410 2687

UWAGA!

W tytule płatności prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za który jest płacona składka w przypadku stałego zlecenia proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz rok urodzenia.

…………………………………………………………….. …………………………

(Imię i nazwisko rodziców lub opiekuna prawnego) (data i podpis)

…………………………………………………………….. …………………………

(Imię i nazwisko rodziców lub opiekuna prawnego) (data i podpis)